[Live] สร้างล้านแรกไม่ยาก ถ้าฐานแข็งแรง

สร้างล้านแรกไม่ยาก ถ้าฐานแข็งแรง

งานสัมมนาส่งเสริมให้คนไทยรู้จักเริ่มต้นวางแผนการเงิน และลงทุนสร้างความมั่งคั่งอย่างถูกต้อง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในสัมมนานี้
– สำรวจรายรับ-รายจ่าย
– การตั้งเป้าหมายการเงินที่ถูกต้องด้วยปีรามิดการเงิน
– มุ่งสู่เป้าหมาย สร้างล้านแรกด้วยรากฐานที่แข็งแรง ลงทะเบียนเพื่อรับแบบสำรวจรายรับ
-รายจ่าย ที่นี่ https://finno.me/1stm1119

**กดปุ่ม Get Reminder รอได้เลย! จะได้ไม่พลาดตอนเริ่ม Live!!

00
Days
:
00
Hours
:
00
Minutes
:
00
Seconds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *